O nas

Spare Parts Service

Firma została utworzona 20 stycznia 1995 roku jako SPARE PARTS SERVICE Spółka Cywilna przez Ryszarda Maszczaka i Mirosława Maziarza, byłych długoletnich pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej. W wyniku zmian w polskim ustawodawstwie z dniem 6 listopada 2001roku została przekształcona w SPARE PARTS SERVICE Spółka Jawna – Maziarz i Maszczak.

Świadczymy usługi w zakresie handlu częściami i wyposażeniem okrętowym (szczególnie polskiej produkcji) oraz w zakresie doradztwa technicznego. Naszymi klientami są armatorzy, firmy remontowe, firmy handlowe oraz firmy związane z budową okrętów lub ich podzespołów.

W trosce o klienta stale doskonalimy nasz system pracy, co zaowocowało uzyskaniem w 2000 roku certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymogami normy ISO9002:1994, a obecnie ISO9001:2000.

ISO